RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 2022-2023 

 

1 Renoveringar av minnesmärken, gravar och gravkapell

Aktuella påbörjade projekt och projekt under arbete: 

Saladin Grunérs grav, Cronstedtska graven,

Ramsayska gravkapellet i Dragsfjärd, Godenhjelmska graven,

marmortavlorna på Sveaborg, minnestavlan i Fredrikshamn 

 

2 Rundvandringar och exkursioner

Såvida pandemisituationen det tillåter ordnar föreningen följande

rundvandringar och exkursioner:

-en studieexkursion till Fredrikshamn med anledning av minnestavlan där.

-en rundvandring genomförs på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

-år 2023 planerar föreningen en exkursion till Valamo kloster i Heinävesi.

 

3 Rundabordskonferens

Föreningen ordnar en rundabordskonferens den 17 maj med temat

”Minnesvårdarnas framtidsvision”.

Konferensen granskar föreningens verksamhet och utstakar riktlinjer och tyngdpunkter för den fortsatta verksamheten.

 

4 Requiemmässa

Den 2 november kl. 18 ordnar föreningen en requiemmässa

i Johanneskyrkan i Helsingfors i samarbete med Johannes församling.

 

5 Årets minnesvårdare

Föreningen utser årets minnesvårdare. Det är en utmärkelse för den som gjort betydelsefulla insatser för bevarandet av kulturhistoriska miljöer,

begravningsplatser eller minnesmärken.

 

6 Minnesvårdarna 35 år

Under hösten planerar föreningens styrelse formerna för firandet av

Minnesvårdarnas 35 års jubileum år 2023.

 

7 Här vilar kända finländare

Föreningens fortlöpande projekt är Pantheon, en förteckning över minnesvärda personeras gravställen. Projektet uppdateras fortlöpande och innehåller nu kring 650 namn. Projektet kan utforskas på sidan: pantheon.minnesvardarna.fi