Verksamhet 2021 

 

- Årsmötet hölls den 25 mars.

 

- Renoveringar och upprustningar av minnesmärken, gravar och gravkapell

Upprustning av Jakob Bremers Grav.

Föreningen undersöker som projekt restaurering av A.J. Nygrens gravsten i Vasa.

Föreningen understöder saneringen av Cronstedtska gravkapellet; också andra gravkapell som de Ramsayska gravkapellen i huvudstadsregionen kan komma ifråga.

 

- Rundvandringar och exkursioner

Såvida pandemisituationen det tillåter ordnar föreningen följande rundvandringar och exkursioner:

På våren ordnas en studieexkursion till Pernå och Lovisa kyrkogårdar. 

På hösten ordnas en studieexkursion till Vasa kyrkogårdar och Svenskösterbottniska samfundet.

Under året ordnas vid behov rundvandringar på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

 

- Requiem

I november ordnar föreningen en requiemmässa eller aftonsång i Johanneskyrkan i samarbete med Johannes församling.

 

- Rundabordskonferens

Föreningen ordnar en rundabordskonferens med temat ”Minnesvårdarnas framtidsvision”. Konferensen granskar föreningens verksamhet och utstakar riktlinjer för den fortsatta verksamheten.

 

- Årets minnesvårdare

Föreningen utser årets minnesvårdare, en utmärkelse för den som gjort betydelsefulla insatser för bevarandet av kulturhistoriska miljöer eller begravningsplatser.

 

- Fotograferandet av minnesmärken och gravar

Föreningen fortsätter fotograferandet av minnesmärken och gravar för sin hemsida.
 

- Sökmotor och webbsida för Pantheon-projektet

Föreningen har byggt en webbsida med sökmotor för "Här vilar kända Finnländare"-projektet. Den hittas på adressen: pantheon.minnesvardarna.fi

- Föreningen understöder restaurering av Jacob Bremers grav invid Pikis kyrka.