RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 2024 

 

1. Årsmötet hölls den 21 mars.

 

2. Renoveringar och upprustningar av minnesmärken, gravar och gravkapell

Aktuella projekt: bl.a. Becker-Beis grav på Sandudd, gravstenen av Karl Theodor Broberg, upprustning av gamla gravar över finlandssvenska personer på St Michels två gamla begravningsplatser samt gravar i Kuopio och Idensalmi. 

Minnesvårdarna stöder även restaureringsprojektet av Frans Michael Franzéns porträtt från 1832.

 

3. Stipendium för magisteravhandlingar

Minnesvårdarna är öppen för att stöda magisteravhandlingar även år 2024. Föreningen ger ut 1000 euro bidrag för magisteravhandligar som följer projekt som är av intresse för föreningen.

 

4. Rundvandringar och exkursioner 

Tänkbara mål för år 2024: Exkursion till Idensalmi och Kuopio. Samarbetsprojekt med Tiina Tiikkainen kring kulturhistoriskt intressanta minnesmärken över svenskspråkiga personer i Kuopio och Idensalmi.

Utflykter till att granska gravar till projekt vi medverkat i. Utflykt till Dragsfjärd för att gå och se Wallins grav och till Helsinge det Cronstedska kapellet.

 

5. Requiem

I november ordnar föreningen en requiemmässa i Johanneskyrkan i samarbete med Johannes församling.

 

6. Årets minnesvårdare

Föreningen utser årets minnesvårdare, en utmärkelse för den som gjort betydelsefulla insatser för bevarandet av kulturhistoriska miljöer eller begravningsplatser.

 

7. Övriga

Styrelsen behandlar alla förslag som kommer under årets lopp.