RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 2023 

 

1. Årsmötet hålls den 13 mars.

 

2. Renoveringar och upprustningar av minnesmärken, gravar och gravkapell

Aktuella projekt: bl.a. Granbergs grav i Uleåborg, Otto Engströms grav, Godenhjelmska graven, Cronstedtska graven, marmortavlorna på Sveaborg.

 

3. Rundvandringar och exkursioner

Föreningens 35-årsjubileum med två dagars vårrutfärd ornas 13-14.5 till Valamo. Ett festföredrag med middag och rundvandring ordnas på hösten.

 

4. Requiem

I november ordnar föreningen en requiemmässa i Johanneskyrkan i samarbete med Johannes församling.

 

5. Årets minnesvårdare

Föreningen utser årets minnesvårdare, en utmärkelse för den som gjort betydelsefulla insatser för bevarandet av kulturhistoriska miljöer eller begravningsplatser.

 

6. Övriga

- Minnesvårdarna kontaktar Helsingfors universitet med eventuella historieprojekt.

- Styrelsen behandlar alla förslag som kommer under årets lopp.