Kontakt

 

Intendent
Emiliana Skoog
- tf. Distriktskaplan

044 5300 330
intendent@minnesvardarna.fi

 

Styrelse

Ordförande
Carl-Johan Hindsberg
- Utvecklingsdirektör, Svensk utveckling rf
- Historiska bilder rf
carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi

Vice ordförande
Mikael Busck-Nielsen
- Församlingspastor, Johannes församling
mikael.busck-nielsen@evl.fi

Heidi Wallgren                                             
- Tidigare ansvarig för donatorers gravar (SLS),
- Senior 2012
wallgrenheidi@gmail.com

Niclas Salingre
- Advokat
niclas.salingre@hastolaw.co

John Strömberg

- Fil.dr.- docent i historia

john.e.stromberg@gmail.com

 

Länkar

Facebook

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Minnesvårdarna rf
Nylandsgatan 17 D 31
00120 Helsingfors
intendent@minnesvardarna.fi

 

Ladda ner inventeringsblankett.