Kontakt

Styrelse

Ordförande
Carl-Johan Hindsberg
- Utvecklingsdirektör, Svensk utveckling rf
- Historiska bilder rf
Helsingfors
carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi

Vice ordförande
Mikael Busck-Nielsen
- Församlingspastor, Johannes församling
Helsingfors
mikael.busck-nielsen@evl.fi

Intendent
Emiliana Skoog
- Chefssekreterare
Helsingfors
intendent@minnesvardarna.fi

Heidi Wallgren                                             
- Ansvarig för donatorers gravar (SLS),
- Senior 2012
Helsingfors
wallgrenheidi@gmail.com

Niclas Salingre
- Advokat
Helsingfors
niclas.salingre@hastolaw.co

 

Länkar

Facebook

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Minnesvårdarna rf
Nylandsgatan 17 D 31
00120 Helsingfors
intendent@minnesvardarna.fi

 

Ladda ner inventeringsblankett.