Minnesvårdarna

Minnesvårdarna rf:s mål är att befrämja gravkulturen och kulturhistoriska miljöer i Finland.


Föreningen inventerar, restaurerar och underhåller gravstenar och gravkapell inom den finlandssvenska odlingens område. Föreningen förmedlar information om
gravkulturen i form av b.la. föredrag och tidningsartiklar. Föreningen
ordnar även seminarier som belyser dessa kulturhistoriska frågor och arrangerar
rundvandringar på begravningsplatser och motsvarande områden i hela landet.

Föreningen samarbetar främst med kyrkan och dess församlingar, men även med lokala
kulturhistoriska aktörer. Samarbetet tar sig främst uttryck i gemensamma restaureringsprojekt och evenemang.


 

Medlemsföreningar

  •  Arbetes Vänner huvudföreningen

  • Föreningen Konstsamfundet

  • Svenska folkskolans vänner

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

  • Stiftelsen för Åbo Akademi

  • Krematoriestiftelsen.

Kontakt

Emiliana Skoog (intendent)
intendent@minnesvardarna.fi
044 530 0330