Historik från 1988

 

Initiativ och Finländskt Pantheon
Initiativet till Minnesvårdarna togs 1988 av professor Torsten Steinby, som hade lagt märke till att gravvårdar ofta försummades. Ett första diskussionsmöte hölls den 22 november 1988 på Konstsamfundet. I mötet deltog Torsten Steinby, Carl Jacob Gardberg, Christoffer Grönholm, Lars Huldén, Henry Wiklund och C.O. Tallgren. Det första projektet blev en sammanställning av minnesvärda män och kvinnor i Finland under 19:e och 20:e seklet – ”Finländskt Pantheon” -, som färdigställdes av Ragnar Mannil 1990. Den egentliga verksamheten inleddes med ett konstituerande möte den 9 januari 1992, också det på Konstsamfundet. Den första styrelsen valdes. Föreningen registrerades 1993, men 1994 övertogs verksamhetsansvaret av Finlands svenska hembygdsförbunds styrelse och verksamhetsledare. Under tiden 1994-2001 arrangerade man åtta seminarier i Svensk-Finland samt bidrog till inventeringar och restaureringar av begravningsplatserna i Lovisa, Pojo, Kyrkslätt, Övermark och Gamlakarleby. En egen intendent fick Minnesvårdarna år 2001. 

Medlemmar
Föreningens stiftande medlemmar är Arbetes Vänner huvudföreningen, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Svenska litteratursällskapet i Finland och Stiftelsen för Åbo Akademi. Krematoriestiftelsen anslöt sig 2007. Föreningen har inga personmedlemmar.

Styrelsens ledamöter
Gardberg, Carl Jacob, Helsingfors 1992 – 2010
Wiklund, Henry, Helsingfors 1992 – 1993
Koivu, Lasse, Helsingfors 1992 – 1993
Andersson, Harry, Helsingfors 1992 – 1993
Tallgren, C.O., Åbo 1992 – 1994, ordförande 1992 – 1994
Jern, Kurt, Vasa 1994 – 2001, ordförande 1994 - 2001
Bäckström, Carl-Fredrik, Lojo 1994 – 2001
Sandström, Tom, Grankulla 1994 – 2021, sekreterare 1994 - 2001
Sjöberg-Pietarinen, Solveig, Åbo 1994 – 1999
Blomqvist, Per-Olof, Pojo 2000 – 2001
Grönholm, Christoffer, Ingå 2001 – 2005, ordförande 2001 – 2005
Hindsberg, Carl-Johan, Helsingfors 2001 - , vice ordförande 2001 –2005, ordförande 2005 –
Raunio, Ari, Helsingfors 2001 – 2009, vice ordförande 2005 – 2009
Lemberg, Robert, Pernå 2005 – 2007
Lindgård, Stina, Borgå 2007 - , vice ordförande 2009 –
Ekstrand, Sixten (adjungerad ledamot), Borgå 2008 –
Wallgren, Heidi, Helsingfors 2009 –
Lindgård, Stina – 2011
Busck-Nielsen, Mikael, Helsingfors, vice ordförande 2011 –
Niclas Salingre 2013 –

Tjänstemän och kansli
Gestrin, Eddina, sekreterare 1992 – 1994
Sandström, Tom, sekreterare och kamrer 1994 – 2001
Degerman, Henrik, intendent (anställd) 2001 – 2020                                           

Skoog, Emiliana, intendent (anställd) 2020 –

 

Föreningens kansli finns sedan 2002 i huset Nylandsgatan 17, trappa D på gården. Här finns Minnesvårdarnas arkiv och bibliotek (ca 60 arbeten). Sedan 2005 har föreningen en hemsida, minnesvardarna.fi. På finska används namnet Hautausmaakulttuurin ystävät.


Seminarier

 • Ekenäs 1995 – Vörda ödmjukt fädrenas minne (3 inledare)

 • Esse och Pedersöre 1996 – Kyrkan mitt i byn (3 inledare, 32 deltagare)

 • Övermark och Närpes 1996 – Gravgården – en del av vårt kultutrarv (4 inledare, 39 deltagare)

 • Lovisa 1997 (3 inledare, 17 deltagare)

 • Korpo 1997 (4 inledare)

 • Åbo och Nagu 1998 (29 deltagare)

 • Borgå 1998 (2 inledare)

 • Karleby 1999

 • Dragsfjärd 2000 (3 inledare)

 • Kristinestad 2001 (2 inledare)

 • Åbo 2006 – Evigheten – 25 år? (3 inledare, rundvandring på Skansens begravningsplats, 26 deltagare)

 • Esbo 2007 – Begravningsplatsens framtid (3 inledare, rundsvandring på Esbo begravningsplatser, 15 deltagare)

 • Uleåborg 2008 (föredrag och rundvandring på Ståhleborgs begravningsplats på finska, 28 deltagare)

 • Helsingfors 2008 – Olika religioners begravningsplatser (judiska, katolska, ortodoxa och islam samt Krematoriet, 31 deltagare)

 • Borgå 2009 (Rundvandring på Näsebackens begravningsplats och i Borgå domkyrka, 19 deltagare)

 • Helsingfors 2009 – Rundvandring med anledning av märkesåret 1809-2009 (guidning av Henrik Degerman, 20 deltagare)

 • Tammerfors 2010 (föredrag och rundvandring på begravningsplatser och kyrkor i Tammerfors på finska, 6 deltagare)

 • Helsingfors 2010 – Graven i kulturlandskapet (4 inledare på svenska och finska, 28 deltagare)

 • Fredrikshamn 2011 (rundvandring på ortodoxa och lutherska begravningsplatserna samt Vederlax Marie kyrka, 21 deltagare)

 • Västra Nyland 2012 - Pojo och Lojo kyrkogårdar, 25 deltagare

 • Nyslott 2013 - Fattiggubbsutställningen i Kerimäki, Säminge och Nyslotts kyrkogårdar, 6 deltagare, årets minnevårdare Marko Ruuskanen

 • Döden mitt i livet - 25-årsutställning i Johanneskyrkans krypta oktober 2013

 • Helsinge och Sibbo 2014 - ca 10 deltagare

 • Åbonejden 2015 - ca 20 deltagare, årets minnesvårdare Tuula Airio


Här vilar kända finländare
Minnesvårdarnas fortgående projekt Här vilar... inleddes 2001. År 2003 utgavs Carl Jacob Gardbergs bok De dödas boningar (på finska Maan poveen) av Schildts förlag. I den ingår en förteckning över Minnesvärda personers gravställen, uppgjord av intendenten Henrik Degerman utgående från Ragnar Mannils arbeten. Förteckningen omfattar ungefär 400 namn med personuppgifter och gravplats. Projektet har sedan kontinuerligt fortsatt, och en uppdaterad förteckning om ungefär 650 namn lades ut på hemsidan 2009. Läs mer...


Samarbetsorganisationer
Minnesvårdarnas främsta samarbetsorganisationer är församlingarna, domkapitlenas nämnder för gravkultur (där sådana finns), kyrkostyrelsen, hembygdsorganisationer. Föreningen deltar sedan 2005 i de nordiska kongresserna för kyrkogårdar och krematorier.
Föreningen Hautausmaiden Ystävät ry verkade mellan 1933 och 1943. Föreningens syfte var att arbeta för en jämlik och naturnära begravningskultur. Begravningsplatserna skulle vara lika för alla stånd och placeras i skogsnatur utanför städernas centrum. Lepola begravningsplats i Willmanstrand, invigd sommaren 1939, representerar föreningens ideal. Som föreningens eldsjäl och verkställande direktör verkade Ilmari Wirkkala, som uppgjorde planer för ca 500 begravningsplatser.