Projekt

Projekt

Restaureringsprojekt

På bilden är Cronstedts gravkapell, färdigt restaurerad.

- Cronstedts gravkapell

 Viceamiral Cronstedts gravkapells restaurering har blivit färdigt hösten 2023. Minnesvårdarna var en av bidragsgivarna till projektet (tillsammans med bl.a. Museiverket) Länk till artikel: Artikel HBL

 

- Släkten Ramsays gravkapell i Dragsfjärd

Restaureringsprojektet har startats hösten 2023. Minnesvårdarna har bidragit till kostnaderna tillsammans med bl.a. Museiverket.

 

- Hjältegravarna i Lovisa

  Minnesvårdarna var med och stöda restaureringsprojektet år 2023.

 

- Stipendium för magisteravhandling

Minnesvårdarna stödde Anni Holmbergs magisteravhandling om Topeliusmonumenten i Helsingfors med 1000 euro hösten 2023.

08.11.2023 kl. 20:34
Pantheon

Här vilar kända finländare

Minnesvårdarnas fortgående projekt

Projektet inleddes 2001. År 2003 utgavs Carl Jacob Gardbergs bok De dödas boningar (på finska Maan poveen) av Schildts förlag. I den ingår en förteckning över Minnesvärda personers gravställen, uppgjord av intendenten Henrik Degerman utgående från Ragnar Mannils arbeten. Förteckningen omfattar ungefär 400 namn med personuppgifter och gravplats. Projektet har sedan kontinuerligt fortsatt, och en uppdaterad förteckning om ungefär 650 namn lades ut på hemsidan 2009.

Du kan utforska projektet på pantheon.minnesvardarna.fi, eller ladda ner projektet i pdf-format (264,5 MB).

23.04.2021 kl. 22:03