Projekt

Pantheon

Här vilar kända finländare

Minnesvårdarnas fortgående projekt

Projektet inleddes 2001. År 2003 utgavs Carl Jacob Gardbergs bok De dödas boningar (på finska Maan poveen) av Schildts förlag. I den ingår en förteckning över Minnesvärda personers gravställen, uppgjord av intendenten Henrik Degerman utgående från Ragnar Mannils arbeten. Förteckningen omfattar ungefär 400 namn med personuppgifter och gravplats. Projektet har sedan kontinuerligt fortsatt, och en uppdaterad förteckning om ungefär 650 namn lades ut på hemsidan 2009.

Du kan utforska projektet på pantheon.minnesvardarna.fi, eller ladda ner projektet i pdf-format (264,5 MB).