Styrelse – Hallitus

Ordförande –Puheenjohtaja
Carl-Johan Hindsberg
utvecklingsdirektör, kehittämisjohtaja, Svensk utveckling rf
Historiallisia kuvia ry Historiska bilder rf
Helsingfors
carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja
Mikael Busck-Nielsen
församlingspastor, Johannes församling, Helsingfors
mikael.busck-nielsen@evl.fi

Tom Sandström
verksamhetsledare, toiminnanjohtaja, Finlands svenska hembygsförbund rf
Grankulla
thsandstrom@gmail.com

Heidi Wallgren
wallgrenheidi@gmail.com

Niclas Salingre
advokat
Helsingfors
niclas.salingre@hastolaw.com


Intendent – Intendentti
Emiliana Skoog
Chefssekreterare
Helsingfors
emiliana.skoog@gmail.com

Minnesvårdarna rf
Nylandsgatan 17 D 31
00120 Helsingfors

emiliana.skoog@gmail.com