Meistä

 

Hautausmaakulttuurin ystävät

Hufvudstadsbladetin entinen päätoimittaja professori Torsten Steinby teki vuonna 1988 aloitteen hautauskultturia vaalivan yhdistyksen perustamisesta. Minnesvårdarna-yhdistys (suomeksi Hautausmaakulttuurin ystävät) perustettiin vuonna 1992. Vastaavaa suomenkielistä yhdistystä ei tällä hetkellä ole. Jäseninä on kuusi yhdistystä. Yhdistys huolehtii hautausmuistomerkkien luetteloimisesta, entisöimisestä ja hoidosta.

Hautausmaakulttuurin ystävät -yhdistys välittää hautauskulttuuriin liittyvää tietoa lehtikirjoitusten, esitelmien ja tutkimusten muodossa. Yhdistys pyrkii löytämään henkilöitä ja yhteisöjä, joita kiinnostaa hautausmaakulttuurin vaaliminen ja siihen liittyvää hautojen säilyttäminen ja hoito. 

Valtionarkeologi Carl Jacob Gardberg julkaisi vuonna 2003 kirjan Maan poveen – Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat (suomeksi ja ruotsiksi). Hautausmaakulttuurin ystävät olivat aloitteentekijänä teokselle ja kustantajana Schildts. Yhdistys jatkaa julkaisutoimintaa mm. tunnettujen suomalaisten hautojen luetteloinnilla.

Vuodesta 1995 Hautausmaakulttuurin ystävät ovat järjestäneet alaan liittyviä seminaareja. Yhteensä seminaareja on ollut 12. Turussa vuonna 2006 pidetyn seminaarin aiheena oli ikuisuuden 25 vuoden raja. Hautausmaa kulttuurimuistona oli puolestaan vuonna 2007 Espoossa pidetyn seminaarin aiheena. Ensimmäinen suomenkielinen seminaari pidettiin vuonna 2008 Oulussa Ståhleborgin hautausmaasta. Samana vuonna tutustuttiin eri uskontojen hautausmaihin Helsingin Hietaniemessä ruotsin- ja suomenkielisellä opastuksella.