Verksamhet - Toiminta

Ålandsexkursionen 26-27 juni 2017

Vårens exkursion gick till Åland och samlade 11 deltagare från fastlandet. Reseledare var C-J. Hindsberg. Den första dagen besökte vi Mariehamns begravningsplats och kapell under ledning av kyrkoherde Jan-Erik Karlström och arkitekt Folke Wickström. Deltagarna fick var sitt exemplar av Folke Wickströms och Jerker Örjans bok Ljus över gravgården i Mariehamn.
Följande dag åkte man per buss till Jomala kyrkård och sedan till Finström kyrka och kyrkogård. Guide där var kyrkoherde Jon Lindeman. I Sunds kyrka guidades gruppen av Jan Granlund. Han följde oss sedan till Bomarsunds olika begravningsplatser på Prästö. - Ålandstidningen och Nya Åland referade Minnesvårdarnas besök.
Helhetsintrycker blev att de åländska församlingarna föredömligt sköter sina kyrkogårdar. Gravarnas kantstenar har avlägnats för att underlätta gräsklippningen. Ett fåtal äldre gravstenar från början av 1800-talet fanns kvar. Ovanligt många gjutjärnskors och några jugendstils gjutjärns minnesmärken hittades.

Höstens program 2017 • Syksyn ohjelma

Onsdagen den 4 oktober 2017 besöker vi några av Svenska litteratursällskapets i Finland donatorers och välgörares gravar på Sandudd under ledning Heidi Wallgren, styrelsemedlem i Minnesvårdarna. Samling vid Gamla kapellet (Mechelingatan 2 e) kl. 16. Guidning på svenska. Ingen anmälan behövs och guidningen är avgiftsfri.

Keskiviikkona 4. lokakuuta 2017 käymme muutaman Svenska litteratursällskapet i Finland yhdistyksen lahjoittajan ja hyväntekijän haudoilla Hietaniemessä Heidi Wallgren opastuksella. Hän on Minnesvårdarna yhdistyksen hallituksen jäsen. Kokoonnumme Vanhan kappelin portilla (Mechelininkatu 2 e) klo 16. Opastus on ruotsinkielinen ja maksuton eikä ilmoittautumista tarvita.
Den traditionella själamassan i Gamla Kyrkan hålls söndagen den 5 november 2017 kl. 18 i samarbete med Johannes församling. Perinteinen sielunmessu Vanhassa Kirkossa pidetään sunnuntaina 5. marraskuuta 2017 klo 18 yhteistyössä Johannes församlingen:in kanssa.

 


 

Preliminär första version av ”Här vilar kända finländare” kan laddas ner i pdf-format (6,2 MB)